Back to index

animi

Token IDCEL-I-1-350
Formanimi
LanguageLatin
Graphic FormComplete
Lemmaanimus
Classical/Non-ClassicalClassical
Classical form-
Support materialpapyrus
PlaceEgypt - Ossirinco
Dating300-450 AD
Contextfueris [os]tendunt et quod candoris animi tui [am]p[l]iament[u]m [li]beralitatis accessit
Inscription[ingratum] [sentiet] [aut vel]ut in ertes nos [sit exp]ertus [grate tibi] [esse obsecutum] [commendati]oni meae [mi [frater] grat]ulor [in ex]plicationem [Quinti] [hanc rem] [quo modo] [te decuit] [explicatam] esse didici [set [et] verec]undia[e] tuae [et continentia]e [laetor] [quod ingen]ium tuum [ita [me] rem]uneratur [habeo] [ingratum] [quid [ergo] es]t [spero [ut] bre]vi tibi [huius deb]iti tui [sim comput]ator […] [de minimi]s legatis […] suasor[i]ae Lic[i]nn[i]um amicum tibi [ve]rum obitum com pertus sum [q]uem parum memorem ob sequi tui [fu]isse doleo quidem [s]et hortor te [u]t fortiter feras [t]abulas enim suppremorum [h]omin[e]s quidem faciunt [s]et ordinant fata quod aliter quam meruisse te [s]cimus remuneratus non es a Publio amico tuo quem defunctum [n]arant litterae nihil ex moribus tuis cum <mut> et parum ingrata sententia omnes enim homines inaeq[u]a[l]es sumus parum grate in merita tua in [sup]premis suis Licinnium amicum [q]uondam communem [m]irar[er quidem] [n]isi [put]arem tam [prosp]era<s> re[s] [qu]am a[dv]ersa[s] quaec[umque mort]alibu[s] adsc[riptae] sunt non [e]sse [i]n tua [potest]a[te] [g]ratulato[ri]ae hereditatum acceptarum m[e]ritissimo tibi frater hereditatem cum summo [honor]e [accessis]se gra[tulo]r et iudicium amicorum tuorum [u]sque ad [supprem]am [s]uime[t] memoriam ob sequis tuis grate respondere laetor quam quam tibi hereditate accepta gratulari fas tamen uni tibi n[on] audeo novi enim an[i]mi tui propositum cum numquam par est desiderio amici [e]x iudicio eius [so]lacium fit mu[lt]um tibi frater proficere reverentiam q[u]a semper amicos intueris et plenissima [v]ene[r]atione [c]onservas memoriam [R]utili amici aliquando commun[i]s [s]um expertus [q]ui etiam videbatur non exiguo numero [p]ropinquorum relicto processerit parte tamen te non minima hereditatis [una] c[um] suis [d]ignum iudicavi[t] t…..m. domine tuor[u]m [obsequiorum] fuisse [in] supprem[is s]uis L[i]cinium g[r]atulor tibi set et eis pariter quos amas idest nobis quando enim obsequia tua remun[e]rantur omnes per processorum tuorum clientes tui augentur memoriae Sulpici auctum te pauperis quidem set amici tui gaudeo quod voluntas eius praestantiam tuam sic remuneravit ut int[elle]gi possit eum ti[bi] quod tantum quod boluit set quod potuit reliquisse diuturnus enim languor et senec[ta] [quae sa]epe etiam [langu]ore deterior est [univ]ersam [sub]stantiam eius ab sum pserat honesto titulo te Fabiani amici tui obiti honoratum quam quam tu [m]oleste feras [eg]o tamen d[u]pliciter gaudeo [qu]od et iudicia eius qualis in eum fueris [os]tendunt et quod candoris animi tui [am]p[l]iament[u]m [li]beralitatis accessit [s]uadeo ergo dolori desinas amicus enim [qui ita] testatur [non] lacrimis [set] animo desiderandus [est] gratulatoria[e [libertatis] acceptae] [lib]ertati quidem o[m]nes favemus meritissimo autem tibi contigisse scimus ego [c]erte pecu[l]iariter gaudeo quod eam tam iudicio domini tui qua[m] meritis tuis [c]on[s]ecu[t]us es sequiens est ergo ut perpetui evi omni vitae tuae spatali du[l]ci[a] suabitatis semina consequantur his enim demum [be]atus est situlus ut illud libertatis ornamentum constet inter [omne]s non datam tib[i] set reddita[m] semper quidem [fortuna]

Linguistic phenomena

Vowels Consonants Morphophonology
No linguistic phenomenaNo linguistic phenomenaNo linguistic phenomena